Unicorn_spel

BLEEN

Unicorns Catching Donuts
Gegevens Ideeën Versie 1 Versie 2 De laatste aanpassingen Nawoord

Gegevens
Groepsnaam: Bleen
Namen: Julia Klein, Robin Bredo, Jarno Smit, Maria-Elena Ossenwaarde en Ellen van Gisbergen
Instituut: Tilburg University
Cursus: Fundamenten van Informatiewetenschappen
Docent: Menno van Zaanen
Opdracht: Spel maken
Datum: 30-11-2016


Ideeën
Voor de cursus Fundamenten van Informatiewetenschappen kregen we de opdracht om een spel te maken. Om dit spel te maken hebben we gebruik gemaakt van het programma Scratch.

Om het uiteindelijke spel te kunnen spelen, klik hier.

We hebben niet veel ideeën overwogen, maar we zijn meteen gaan kijken hoe dat we beweging konden krijgen in de figuren. Hiervoor zijn we begonnen met twee balletjes, waarvan we er een een gezichtje gegeven hadden om het er leuk uit te laten zien. Het balletje met gezicht moest naar links en rechts kunnen bewegen en het andere balletje moest van boven naar beneden kunnen vallen.


Versie 1
Hierbij vonden we gelijk het eerste probleem. Het balletje met gezicht moest op een lijn blijven bewegen. Wanneer hij naar rechts bewoog ging het goed, maar zodra hij naar links moest, versprong hij naar boven in het beeld. Dit is opgelost door een beweging toe te voegen waarmee de bal de andere kant op kon draaien. Het balletje dat naar beneden moest vallen moest steeds op random plaatsen naar beneden vallen wanneer hij het andere balletje of de grond raakte. Dit ging wel meteen goed.

Het balletje dat naar beneden moest vallen werd geprogrammeerd door middel van een if-statement. We hebben hier gelijk een score-element aan toegevoegd, zodat wanneer de bal de andere bal aanraakt en een scorepunt bij kwam en wanneer de bal de grond raakte er een scorepunt af ging. Ook werd er in dit if-statement toegevoegd dat wanneer de bal óf de grond, óf de andere bal raakte, het balletje op een willekeurige plek weer naar beneden kwam.


Versie 2
Na de eerste versie zijn we begonnen met het aanpassen van het spel. De balletjes zagen er saai uit, dus besloten we hier een vervanging voor te zoeken. Toen kwamen we op het idee om een eenhoorn te gebruiken. We hebben deze eenhoorn op dezelfe manier laten bewegen als de bal uit versie 1. Het balletje dat van boven naar beneden bewoog hebben we vervangen door een donut. Op deze manier werd het een vrolijker geheel. Toen we hiermee klaar waren, vonden we dat het spel nog steeds redelijk saai was. We besloten om ook een planeet toe te voegen, waarmee de spelers van het spel minpunten konden krijgen. Wanneer de donut nu de grond raakt gebeurt er niks, maar wanneer de planeet de eenhoorn raakt worden er punten afgetrokken. Dit hebben we gedaan om het spel uitdagender te maken.

Bij deze nieuwe functies stuitten we echter wel op een nieuw probleem. Wanneer de planeet en de donut de grond raakten, kwamen er geen nieuwe planeten en donuts. Dit hebben we opgelost door een nieuw if-statement toe te voegen waarin stond dat wanneer deze de grond zou raken, er een nieuwe naar beneden moest vallen.

Om het nog leuker te maken hebben we er een multiplayer spel van gemaakt. We hebben nog een eenhoorn toegevoegd en deze hebben we paars gemaakt. Deze werkt hetzelfde als de witte eenhoorn, alleen beweegt hij met de toetsen a en d. Het probleem wat we hierbij tegenkwamen, was dat de eenhoorns niet tegelijkertijd konden bewegen. De oplossing hiervoor was om een if-statement en een forever-statement toe te voegen. Hierna konden de eenhoorns wel tegelijkertijd bewegen.

We wilden de eenhoorns laten praten wanneer ze een donut of planeet vingen. Dit hebben we ook gedaan door een if-statement en een forever-statement toe te voegen. Hierin stond dat wanneer de eenhoorn de donut raakte, er in een tekstwolkje +1 te staan kwam en bij de planeet -1. Eerst zei de eenhoorn echter alleen -1. Dit is opgelost door twee losse events te maken.


De laatste aanpassingen
Als laatst wilden we het spel nog iets aanpassen. Zo hebben we bijvoorbeeld geluiden in het spel toegevoegd. Er is een geluid voor het raken van de donut en een geluid voor het raken van de planeet. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de donut en de planeet gedurende het spel steeds sneller naar beneden kwamen. Zo werd het spel steeds iets moeilijker.


Nawoord
Achteraf zijn we erg tevreden met het resultaat. Het was leuk om op een makkelijke manier te leren programmeren. De samenwerking is goed verlopen.